The
CENSUS
Foundation

CENSUS werkt aan de kwaliteit van natuurbeheer en soortbescherming in Europa. Daarbij staan soortbescherming en bescherming van leefgebieden voorop.

The Census Foundation is tracking to protect (picture of bear track and binoculars along side)

CENSUS ontwikkelt initiatieven voor onderzoek en bescherming.